Ångerrätt

Rätten att häva

Du har rätt att häva köpet av en vara utan att behöva ge en anledning när som helst inom "ångerveckan " på sju arbetsdagar, som startar  på dagen efter att du mottagit varan . Du måste meddela oss skriftligt om ditt ångrat köp till:

BANNEC GmbH
Alte Poststr. 52
94036 Passau
Tyskland

> Online
> E-post

Konsekvenser av hävt köp

Om du är i besittning av varor har skyldigheten att behålla dem och ta rimligt hand om dem.

Du måste skicka tillbaka varan till oss i ursprungligt skick till vår  kontaktadress på egen bekostnad (såvida vi levererat varan till dig av misstag eller objektet är skadat eller har någon defekt ) så snart som möjligt när du har hävt köpet.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift som inte överstiger våra direkta kostnader för att återhämta varorna om du inte återlämnar  produkterna.

Du har  inte rätt att ångra ett köp för leverans av följande varor:

- Tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt dina specifikationer eller en tydlig personlig prägel eller som på grund av sin art inte kan återlämnas eller som riskerar att försämras pga utgångsdatum
- För download av ljud- eller bildinspelningar

Återbetalningspolicy

När du lämmnar tillbaka varor till oss, för du har hävt köpet under ångerrätt tiden kommer vi att behandla återbetalningar till dig så snart som möjligt och  senast 30 dagar från den dag du har  meddelat din ångradeköp. Vi återbetalar priset på varorna i sin helhet, inklusive frakt kostnaden. Men du kommer att ansvara för kostnaden att returnera artikeln till oss.

Om du inte är nöjd med en produkt av någon anledning, t.ex. om det inte är vad du beställt, den är skadad,  har en defekt, eller vi har levererat fel kvantitet, vänligen returnera produkten till oss. När vi har bekräftat produktfel eller andra problem, kommer vi att:

- Ge en full återbetalning för varor som är skadade eller defekta, om det är inom en rimlig tid efter försäljningen eller
- reparera eller byta ut varan på vår bekostnad (inklusive kostnader för porto), såvida detta inte skulle vara möjligt eller skulle bli orimligt kostsamt, i de fallet  kommer vi att återbetala det belopp som betalats av dig för varorna i fråga.

Vi kommer att meddela dig om din återbetalning via e-post inom en rimlig tidsperiod. Vi brukar behandla återbetalningar till dig så snart som möjligt och senast  30 dagar från den dag vi bekräftat via e-post att du har rätt till återbetalning för defekta varor.

Vi brukar återbetala på samma metod som ursprungligen användes av dig att betala för ditt köp.

Senast betraktad