Villkor för användning

1. Ditt konto

Om du använder webbplatsen, är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto, lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator  för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls konfidentiellt, säkert och du bör informera oss omedelbart om du har någon anledning att tro att ditt lösenord har blivit känt för någon annan, eller om lösenordet används på ett otillåtet sätt.

Se till att de uppgifter ni lämnar oss är korrekta, fullständiga och informera oss omedelbart om eventuella ändringar i de uppgifter som du angav vid registreringen. Du kan uppdatera en stor del av den information du försett oss med i ditt kundkonto på vår hemsida.

BANNEC förbehåller sig rätten att inte ge tillgång till webbplatsen, avsluta konton, ta bort eller ändra innehållet eller annullera beställningar efter eget beslut. Om vi annullerar en beställning, kommer det att vara utan kostnad för dig.

2. Sekretess

Läs vår Sekretess policy,  som också reglerar ditt besök till BANNEC och förstå vår praxis.

3. Tillgång till BANNEC

Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att tillgången på webbplatsen kommer att vara utan avbrott och att överföringar kommer att vara felfria. Men på grund av naturen av Internet, kan detta inte garanteras. Även din tillgång till webbplatsen kan också ibland avbrytas eller begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll, eller införande av nya anläggningar eller tjänster. Vi kommer att försöka att begränsa frekvensen och varaktigheten av sådana avstängningar.

4. Tillstånd för webbplats tillgång

BANNEC ger dig en begränsad licens att komma åt och göra personlig användning av denna hemsida, men inte för att ladda ner (sidcachning) eller ändra den, eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt medgivande från BANNEC. Denna licens omfattar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll; någon samling och användning av produkt listor, beskrivningar eller priser; derivat användning av denna webbplats eller dess innehåll; nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan handlare; eller all användning av data mining, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg.

Denna webbplats eller någon del av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande.

Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att omsluta något varumärke, logotyp eller annan patentskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av BANNEC utan skriftligt medgivande. Du får inte använda metataggar eller någon annan "dold text" som använder BANNECs namn eller varumärken utan skriftligt medgivande från BANNEC. Olovlig användning upphäver tillståndet eller licensen som beviljats av BANNEC.

Du beviljas en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till sidan Välkommen BANNEC så länge länken inte framställs BANNEC eller dess produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande materia. Du får inte använda någon BANNEC logotyp eller annan patentskyddad grafik eller varumärke som en del av länken utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

5. Ditt beteende

Du får inte använda webbplatsen på något sätt som orsakar, eller sannolikt kommer att medföra, tillgång till webbplatsen eller  göra så den avbryts, skadas eller hindras på något sätt.

Du förstår att du, och inte BANNEC, är ansvarig för all elektronisk kommunikation och innehåll som skickats från din dator till oss och du måste använda webbplatsen för lagliga syften.

Du får inte använda webbplatsen för något av följande:

- I bedrägligt syfte, eller i samband med ett brott eller annan olaglig verksamhet
- För att skicka, använda eller återanvända material som är olagligt, kränkande, oanständigt, nedsättande, obscent eller hotande; eller i strid med upphovsrätten, varumärke, förtroende, integritet eller andra rättigheter; eller är på annat sätt skadligt för tredje parter; eller stötande; eller som består av eller innehåller mjukvaruvirus, politiska kampanjer, kommersiella värvning, kedjebrev, massutskick eller  "spam"
- Att orsaka irritation, besvär eller onödig oro

6. Recensioner, kommentarer, kommunikationer och annat innehåll

Som användare av denna webbplats kan du publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll; skicka meddelanden; och lägga fram förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, kränkande, hotande, ärekränkande, inkräktande på privatlivet, inkräktar på immateriella rättigheter eller på annat sätt skadligt för tredje parter, eller stötande och inte består av eller innehåller mjukvaruvirus, politisk kampanj, kommersiell värvning, kedjebrev, massutskick eller någon form av "spam". Du får inte använda en falsk e-postadress, uppträda som en annan person eller enhet, eller på annat sätt vilseleda ursprunget av innehåll. BANNEC förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller ändra innehållet.

Om du  publicera innehåll eller skickar material och om vi inte meddelar annat kan du

- Bevilja BANNEC och dess dotterbolag en icke-exklusiv, royalty-fri och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda arbeten från, distribuera och visa sådant innehåll i hela världen
- BANNEC licenstagare har rätt att använda det namn som du skickar i samband med ett sådant innehåll, om de vill.

Du samtycker till att de rättigheter du beviljar ovan är oåterkalleliga under hela den period som skyddet av dina immateriella rättigheter i samband med ett sådant innehåll och material. Du samtycker till att avstå från din rätt att identifieras som författare till sådant innehåll och din rätt att invända mot nedsättande behandling av sådant innehåll. Du samtycker till att utföra alla ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att fullända någon av ovanstående rättigheter som följer av dig till BANNEC, inklusive genomförandet av handlingar och dokument, på begäran av BANNEC.

Du representerar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehåll som du lägger upp och att vid tidpunkten  innehållet eller materialet överlämnas till BANNEC.  Innehållet och materialet är korrekt och användning av innehåll och material som du gett  inte bryter mot gällande BANNEC policy eller riktlinjer och kommer inte att orsaka skada på någon person eller organisation (inklusive att innehållet eller materialet inte är kränkande). Du samtycker till att gottgöra BANNEC för alla skadeståndsanspråk från tredje part mot BANNEC eller dess dotterbolag till följd av eller i samband med ett brott mot någon av dessa regler.

7. Copyright, upphovsrätt och databasrättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara, tillhör BANNEC, dess dotterbolag eller dess innehållsleverantör och är skyddat av Luxemburg och internationell upphovsrätt,  och databasrättighets lagar. Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är exklusiv egendom  av BANNEC och dess dotterbolag och skyddas av Storbritannien och internationella upphovsrätts och databas rättslagar. All programvara som används på denna webbplats ägs av BANNEC våra samarbetspartners eller våra mjukvaruleverantörer och skyddas av tysk och internationella upphovsrätts och författarens rättighets lagar.

Du får inte systematiskt utdrag och / eller återanvända delar av innehållet på webbplatsen utan BANNEC skriftligt medgivande. I synnerhet kan du inte använda  data mining, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg för att extrahera (vare sig en eller flera gånger) för återanvändning av några väsentliga delar av denna webbplats, utan BANNEC skriftligt medgivande. Du får inte heller skapa och / eller publicera din egen databas som innehåller stora (t.ex. våra priser och produkt listor) delar av denna webbplats utan BANNEC skriftligt medgivande.

8. Immateriella fordringar

BANNEC GmbH och dess dotterbolag respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att dina immateriella rättigheter har använts på ett sätt som ger upphov till oro för intrång, vänligen kontakta oss via mail på copyright@bannec.com.

9. Vårt kontrakt

När du lägger en order att köpa en produkt från BANNEC, kommer vi att skicka en e-post som bekräftar mottagandet av din beställning och som innehåller information om din beställning. Din beställning blitr bekräftad  när vi skickar e-postbekräftelse till dig ("Dispatch bekräftelse via e-post"). Bekräftelsen blir klar samtidigt som vi skickar Dispatch bekräftelse via e-post till dig. Alla produkter på samma order som vi inte har bekräftat i en Dispatch e-postbekräftelse är inte bekräftade.

10. Ångerrätt

Du har rätt att häva köpet av en vara utan att behöva ge en anledning när som helst inom "ångerveckan" på sju arbetsdagar, som börjar på dagen efter att du fått varan.

Du måste meddela oss om ditt hävda köp skriftligt eller på annat varaktigt sätt till vår kontaktadress eller kontakt@bannec.se

Konsekvenser av hävt köp

Om du är i besittning av de varor du är under skyldigheten att behålla dem och ta rimlig hand om dem.

Du måste skicka tillbaka varan till oss i ursprungligt skick till vår kontaktadress på egen bekostnad (såvida vi levererat varan till dig av misstag eller varan är skadad eller har en defekt) så snart som möjligt när du har hävt köpet.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift som inte överstiger våra direkta kostnader för att återhämta varorna om du inte återlämnar produkterna eller lämnar tillbaka dem på vår bekostnad.

Du kommer inte ha någon rätt att ångra ett köp för leverans av någon av följande varor:

- Tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt dina specifikationer eller en tydlig personlig prägel eller som på grund av sin art inte kan återlämnas eller som riskerar att försämras pga utgångsdatum
- För dowload av ljud- eller bildinspelningar

11. Återbetalning policy

När du återvänder varor till oss, därför att du har hävt avtalet mellan oss under ångerätt tiden kommer vi att behandla återbetalningar till dig så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag du har meddelat din avbokning. Vi återbetalar priset på varorna i sin helhet, inklusive fraktkostnaden till dig. Men du kommer att ansvara för kostnaden för att returnera artikeln till oss.

Om du inte är nöjd med en produkt av någon anledning, t.ex. om det inte är vad du beställt, den är skadad eller defekt, eller vi har levererat fel kvantitet, vänligen returnera produkten till oss. När vi har bekräftat produktfel eller andra problem, kommer vi att:

- Ge en full återbetalning för varor som är skadade eller defekta, om det är inom en rimlig tid efter försäljningen eller
- Om du så vill, reparera eller byta ut varan på vår bekostnad (inklusive kostnader för porto), såvida detta inte skulle vara möjligt eller skulle bli orimligt kostsamt i de fall, i vilket fall vi kommer att återbetala det belopp som betalats av dig för varorna i fråga

Vi kommer att meddela dig om din återbetalning via e-post inom en rimlig tidsperiod. Vi brukar behandla återbetalningar till dig så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi bekräftat  via e-post att du har rätt till återbetalning för defekta varor.

Vi brukar återbetala dig på samma metod som ursprungligen användes av dig att betala för ditt köp.

12. Pris och tillgänglighet

Vi listar information om lagerstatus för webbplatsens produkter, inklusive för varje produkt på dess informationssida. Utöver vad vi säger på den sidan eller på annat sätt på webbplatsen, kan vi inte vara mer specifik om tillgänglighet. Observera att leverans uppskattningar är just det. De är inte garanterade leveranstider och bör inte ses som sådant. När vi behandlar din beställning, kommer vi att informera dig via e-post om några produkter som du beställer visar sig vara otillgänglig.

Trots våra ansträngningar, är ett litet antal av de tusentals produkter i vår katalog fel prissatt. Dock kontrollerar vi priser som en del av vår leveransförfaranden. Om en produkts korrekta priset är lägre än vårt angivna pris, debiterar vi det lägre beloppet och skickar produkten. Om en produkts korrekta priset är högre än vårt uttalade pris,  kommer  vi efter eget gottfinn, antingen kontakta dig för instruktioner innan försändelsen eller avboka din beställning och meddela dig om sådana avbokning.

13. Tull

Om inte annat anges, tillhandahåller BANNEC uteslutande från lager- och logistikcentra som är belägna inom EU.

Vid beställning av varor från BANNEC för leverans utomlands kan du bli föremål för importtullar och skatter, som tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella ytterligare avgifter för tulldeklarering måste betalas av dig och vi har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutsäga vad de kan vara. Tullpolitiken varierar kraftigt från land till land, så bör du kontakta ditt lokala tullkontor för mer information.

Dessutom, observera att när du beställer från BANNEC, är du  registrerade importören och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot varan. Din integritet är viktig för oss och vi vet att du bryr dig om hur information om din beställning används och delas. Vi vill att våra internationella kunder är medveten om att leveranser som är gränsöverskridande är föremål för öppning och inspektion av tullmyndigheterna

Vid leveranser i tredjeländer får du mer information om skatter på följande länk
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

14. Barn

BANNEC säljer inte produkter för köp av barn. Vi säljer barnprodukter för köp av vuxna. Om du är under 18 år, kan du använda BANNEC endast med deltagande av en förälder eller vårdnadshavare.

15. Elektronisk kommunikation

När du besöker BANNEC eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Vi kommunicerar med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på webbplatsen för avtals syften.  Du samtycker att få meddelanden från oss elektroniskt och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller och du du uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation sker elektroniskt. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

16. Förluster

BANNEC kommer att ansvara för eventuella förluster som du drabbas av som ett resultat av att vi bryter mot dessa villkor om förlusterna var rimligen kan förutses för både dig och oss när du började använda webbplatsen, eller ett avtal om försäljning av varor av oss till dig bildades. Vi kommer inte att vara ansvarig för all företag förlust (inklusive utebliven vinst, intäkter, avtal, förväntade besparingar, data, goodwill eller bortkastade utgifter) eller någon annan indirekt skada eller följdskada som inte rimligen kan förutses för både dig och oss när du började med hjälp av webbplatsen eller när ett avtal om försäljning av varor av oss till dig bildades. BANNEC begränsar inte på något sätt vårt ansvar enligt lag för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet eller brott mot tull eller orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

17. Ändring av tjänst eller ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår hemsida, politik och dessa villkor för användning och försäljning när som helst. Du kommer att bli föremål för politik och villkor för användningsförhållanden och försäljning i kraft vid den tidpunkt som du använder webbplatsen eller att du beställer varor från oss, såvida inte någon förändring i dessa policys eller dessa villkor måste göras enligt lag eller myndighet (i vilket fall det kommer att gälla order som tidigare lämnats av dig). Om något av dessa villkor bedöms ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, kommer detta villkor anses utelämnad och kommer inte att påverka giltigheten och genomförbarheten av eventuella kvarvarande tillstånd.

18. Händelser utanför vår rimliga kontroll

Vi kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förseningar eller underlåtenhet, våra skyldigheter enligt dessa villkor som förseningen eller misslyckande beroende på någon orsak som ligger utanför vår kontroll. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

19. Upphävande

Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder, kommer vi fortfarande ha rätt att använda våra rättigheter och rättsmedel i någon annan situation där du bryter mot dessa villkor.

20. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras  och tolkas i enlighet med lagarna i Schweiz och tillämpningen av FN: s konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Du samtycker, som vi gör, att underkasta dig i den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i distriktet Passau.

21. Våra uppgifter

BANNEC är komersiella namnet på BANNEC GmbH

Detta ägs och drivs av BANNEC GmbH

Detaljer för BANNEC webbplats:

BANNEC GmbH
Poststr. 52 
94036 Passau
Tyskland
Reg-No.: HRB 10226

Meddelande och förfarande för att göra anspråk på överträdelse

BANNEC är komersiella namnet på BANNEC GmbH. Vi svarar snabbt på immateriella fastighetsägares rättigheter som kommunicerar oro av påstådd överträdelse.

Efter att ha mottagit ett meddelande kan vi vidta vissa åtgärder, inklusive att ta bort information eller ett objekt, som alla är tagna utan tillstånde som ansvar och utan att det påverkar några rättigheter, kompensationer eller försvar  vilka alla är uttryckligen reserverade. Vidare genom ett tillkännagivande, ger du  BANNEC rätten att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, och visa dess innehåll över hela världen i alla medier. Detta inkluderar vidarebefordra meddelandet till de som är inblandade i tillhandahållandet av påstådda intrångets parter. Du samtycker till att gottgöra BANNEC och dess dotterbolag för alla skadeståndsanspråk från tredje part mot BANNEC eller dess dotterbolag till följd av eller i samband med inlämnandet av ett meddelande.

Senast betraktad